Ingenieursbureau Klink – specialist  in Kathodische Bescherming (KB)

Kathodische bescherming is een elektrochemische methode om corrosie van staal dat zich in water, dan wel in bodem bevindt, te voorkomen. Het wordt bijna altijd toegepast op ondergrondse buisleidingen voor het transport van olie, gas of water en op ondergrondse tankinstallaties. Bij tankinstallaties is de toepassing zelfs wettelijk verplicht.
Ingenieursbureau Klink is gespecialiseerd in het omgaan met deze beschermingstechniek en heeft als voornaamste bedrijfsactiviteiten:
  • het verrichten van inspecties aan KB  systemen van transportleidingen voor olie, gas en water .
  • het uitvoeren van wettelijk verplichte  keuringen bij onder- en bovengrondse tankinstallaties conform de AS 6800, protocollen AS 6801, 6802, 6803 en 6811, zoals genoemd in de PGS 28 en 30.  Het bedrijf is hiervoor officieel geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie

Het bedrijf werkt met zeer ervaren specialisten en heeft een ruime ervaring op dit gebied.

_________________________________________________________________________

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Ingenieursbureau Klink met goed vervolg het certificeringstraject voor het behalen van het certificaat ISO 14001 (milieumanagement) doorlopen. Hetgeen geheel in lijn is met onze werkzaamheden die gericht zijn op het voorkomen van milieuschade.

-

In 2014 sponsort Ingenieursbureau Klink "Stichting Make a Memory". Deze stichting  is een initiatief, waarbij deelnemers, individueel of in teamverband geld ophalen. Stichting Make a Memory vervaardigt foto’s voor familie van ernstig zieke, stervende of overleden baby’s vanaf 24 weken zwangerschap en kinderen tot en met 16 jaar. De fotografie vindt plaats in de ziekenhuizen en op andere locaties, zoals in de thuisomgeving. Voor ouders wordt de fotografie kosteloos uitgevoerd overeenkomstig de ideële doelstellingen. Hiervoor is met de racefiets de Mont Ventoux beklommen, waarmee zij een bijdrage aan een blijvende herinnering leveren.