JAARLIJKSE CONTROLES

Als eigenaar van een tankinstallatie bent u wettelijk verplicht een aantal inspecties jaarlijkse uit te laten voeren. Ingenieursbureau Klink is hiervoor waar nodig officieel gecertificeerd en geaccrediteerd.


Ingenieurs Bureau Klink kan de volgende inspecties in één bezoek uitvoeren:
  • Kathodische bescherming
  • Stroomopdrukproef
  • Water bezinksel
  • Aarding
  • Grondwatermonitoring
  • Jaarlijkse keuring vloeistofdichte voorziening

Alle inspectieresultaten en bevindingen worden op een overzichtelijk rapport vastgelegd. Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078-6160529 of info@ingenieursbureauklink.nl.