Aarding


Aarding AS 6800 protocol 6803
Voor een veilige werkomgeving van de klanten, medewerkers en toeleveranciers op een tankstation dient ook de aarding in orde te zijn. Eén van de potentiële gevaren is explosiegevaar bij het vullen van de tanks. Om te voorkomen dat er tijdens het aankoppelen van de tankauto en het vullen van de tanks vonken ontstaan worden de vulpunten geaard. De aarding van de vulpunten, de dampretour stage I en het manifold moet jaarlijks gecontroleerd worden op goede werking ter voorkoming van vonkvorming bij het lossen van de tankauto door statische elektriciteit.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078-6160529 of info@ingenieursbureauklink.nl.