Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoring , conform het protocol SIKB 2002.
Door monstername van het grondwater uit de bij de tank aanwezige grondwaterpeilbuizen en analyse door een RVA-geaccrediteerd laboratorium op minerale oliën en BETX conform AS3000 protocol. Bij de opslag van benzine wordt aanvullend geanalyseerd op MBTE ( methyl-tert-butylether) en ETBE (ethyl-tert-butylether).

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078-6160529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Voor toetsingswaardes zie: grondwateranalyses