Jaarlijkse-controles
Grondwatermonitoring
Jaarlijkse keuring vloeistofdichte voorziening


Kwaliteitswaarborg Bodembeheer

Bedrijfsinterne controle vloeistofdichte voorziening (BIC)

Bij vloeistofdichte vloeren voorzien van een PBV-, dan wel een VVV- verklaring van vloeistofdichtheid, welke meerdere jaren geldig is, moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle worden uitgevoerd. Ernstige gebreken kunnen dan voortijdig worden gesignaleerd en hersteld. Hiermede wordt het risico op bodemverontreiniging verminderd.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078-6160529 of info@ingenieursbureauklink.nl.