Kathodische bescherming

Kathodische bescherming AS 6800 protocol 6801
Kathodische Bescherming is een elektrochemische methode om uitwendige oppervlakten van metalen contructies, die zijn ingegraven of ondergedompeld in water, te beschermen tegen aantasting door corrosie.
Er zijn twee systemen om kathodische bescherming toe te passen:
  • opofferingsanoden, voor de bescherming van 'kleine' objecten, zoals ondergrondse opslagtanks
  • opgedrukte spanning, voor de bescherming van 'grotere' objecten zoals buisleidingstelsels en offshore-constructies.
Aan de hand van potentiaal- en stroommetingen wordt vastgesteld of kathodische bescherming voldoet aan de criteria. Bij een goed werkende kathodische bescherming vindt geen corrosie plaats van de stalen opslagtanktank of leiding.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078-6160529 of info@ingenieursbureauklink.nl.