Water bezinksel

Water/Bezinksel AS 6800 protocol 6802
Water en/of bezinksel in een bovengrondse of ondergrondse tank kan inwendige corrosie tot gevolg hebben, met mogelijk milieuschade tot gevolg. Om deze reden wordt jaarlijks een water bezinksel geadviseerd en is in veel gevallen zelfs verplicht gesteld. Met deze monstername wordt een opslagtanktank geïnspecteerd op de aanwezigheid van water en/of bezinksel dat zich bevindt op de bodem van een tank. Indien er water wordt aangetroffen wordt de hoeveelheid hiervan bepaald en zo nodig de pH en de EC. De controle is toepasbaar op tanks voor aardolieproducten en oplosmiddelen met een relatieve dichtheid > 1.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078-6160529 of info@ingenieursbureauklink.nl.