DCVG MEETTECHNIEK

Met de DCVG (gelijkspannings volt-gradient) meettechniek is het mogelijk de exacte plaats van een coating defect op te sporen en deze voorts te classificeren. Het onderzoek naar coating defecten wordt periodiek gedaan door beheerders van ondergrondse buisleiding tracés, dan wel door KB specialisten als de werking van de KB is verstoord of bij niet KB beschermde leidingen, waarbij een te lage isolatieweerstand is vastgesteld. Hierdoor kan men waar nodig vaak zeer gericht herstelwerkzaamheden laten plaatsvinden.

Voor meer informatie bel of mail met onze medewerkers via 078-6160529 of info@ingenieursbureauklink.nl