LOKATIE METINGEN

Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van leidingen van derden, dienen de leidingen uitgezet te worden. Voor de exacte plaatsbepaling van ondergrondse leidingen of bijvoorbeeld kabels wordt locatieapparatuur gebruikt. 
 Voor meer informatie bel of mail met onze medewerkers via 078-6160529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Zwerfstroommetingen
Zwerfstromen zijn elektrische stromen die afkomstig zijn van een gelijkstroomtractie zoals trein- en tramwegen. Het zijn retourstromen die worden geacht door de rails te lopen maar door een ongunstige weerstandsverhouding rails/bodem, de bodem als parallelweg kiezen. Intredende stromen geven een beschermend effect, en zijn dus geen probleem, echter uittredende stroom geeft een versnelde corrosie reactie. Zwerfstromen kunnen door ons met metingen en 24-uurs registratie worden vastgelegd.

Voor meer informatie bel of mail met onze medewerkers via 078-6160529 of info@ingenieursbureauklink.nl