Tank keuringen
Ondergronds
Bovengronds

TANKKEURINGEN

Om de integriteit van uw opslagtanks te bepalen en uw processen te waarborgen voeren wij tankinspecties uit. Verminderde integriteit kan ernstige ongelukken met risico's voor mens en milieu veroorzaken. Onze inspectieresultaten kunnen gebruikt worden om te bepalen of er reparaties of vervangingen nodig zijn.

We kunnen hierbij een onderverdeling maken in bovengrondse en ondergrondse tankinstallaties.